– Terapeuta uzależnień

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ W ZAWIERCIU

mgr Elżbieta Sołtys

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani. Ponadto pedagog, profilaktyk szkolny i rodzinny, socjoterapeuta, edukator rodzinny, trener w oświacie,  instruktor i realizator wielu rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Specjalista z 33 – letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej i grupowej.

mgr Ewelina Wdowik

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalizacją wychowawczą – kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologią pracy i organizacji. W 2012 otrzymała certyfikat specjalisty terapii uzależnień akredytowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Terapeutka z 10- letnim stażem pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, pijącym szkodliwie i ryzykownie oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując: w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu (prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapii dla osób uzależnionych od hazardu i Internetu) oraz na oddziale dziennym leczenia uzależnień od alkoholu, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla osób starszych w Krakowie, będąc członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz poradni zdrowia psychicznego. Ukończyła również szkolenia w zakresie „Psychodramy wg Moreno” w Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Marzena Słaboń

Pedagog  specjalny zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji.

Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi:

-terapia indywidualna, grupowa;

-edukacyjne, psychoedukacyjne i treningowe formy pracy z osobami uzależnionymi;

-współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi: konsultacje, poradnictwo, edukacja.

Oferuje pomoc w ramach terapii indywidualnej osobom:

–        cierpiącym z powodu uzależnienia lub skutków szkodliwego używania substancji psychoaktywnych;

–        doświadczającym nawrotom uzależnienia;

–        przeżywającym trudności w związku z uzależnieniem osoby bliskiej.

Swoja pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.