– Seksuolog (psycholog)

SEKSUOLOG W ZAWIERCIU

 mgr Małgorzata Podsiadło-Dyczko

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie seksuologii  klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Zajmuje się poradnictwem dla osób  z zaburzeniami identyfikacji płciowej, trudnościami związanymi z akceptacją orientacji seksualnej, dysfunkcjami seksualnymi. W zakresie seksuologii klinicznej odbyła staż kliniczny w wymiarze 100 godzin dydaktycznych.

mgr Artur Mych

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach w zakresie seksuologii. W zakresie seksuologii klinicznej odbył Staż kliniczny w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (10 dni), który  realizowany był w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed  w Warszawie.  Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji grupowej i indywidualnej.