> Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to terapia oparta głównie na relacji terapeutycznej i dialogu terapeutycznym, którego celem jest pomoc pacjentowi w rozumieniu sposobów tworzenia przez niego sądów dotyczących rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Podstawowym narzędziem w tej terapii jest rozmowa. W jej zakres wchodzą zarówno terapia ekspresywna jak i terapia wspierająca (poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, psychoedukacja).