– Psychoterapeuta psychodynamiczny

PSYCHOTERAPEUTA W ZAWIERCIU

mgr Artur Mych

Absolwent Czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, Studium Psychoterapii  i Socjoterapii Młodzieży – Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – wydział zamiejscowy w Katowicach, Uniwersytetu SWPS  w Katowicach,  Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Psychoterapeuta psychodynamiczny z 10 – letnim doświadczeniem zawodowym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jako psychoterapeuta ukończył  360 godzin stażu klinicznego. Ponadto pracuje jako psycholog – seksuolog, socjoterapeuta, pedagog i doradca zawodowy. Pracował w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas”  w Będzinie. Prowadzi własną prywatną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.  Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji grupowej i indywidualnej.

mgr Monika Nowińska

Absolwentka pedagogiki oraz Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła całościowe 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym uzyskując dyplom  oraz Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Mediacji i Negocjacji Społecznych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu a także studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w ramach praktyki prywatnej jak i w pracy w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznej, w pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej i placówkach edukacyjnych.

Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii . Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Członek  Fundacji                                 „Z Pomysłem”, która realizuje zadania związane m.in. z przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji,  profilaktykę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży oraz promuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, wsparcie dla osób w kryzysie oraz osób doznających przemocy. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej  superwizji.