– Psychiatra dziecięcy

dr.n.med. Magdalena Walnik 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.  Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Współautorka publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi.

Przyjmuje od 5 lutego 2020 r., w każdą środę,  w godzinach 11:00 – 15:00.