> Profilaktyka i terapia uzależnień

Oferta dla dzieci, rodziców i rodzin

 • pomoc i wsparcie dla rodzin, w których występuje problem w komunikacji rodzic-dziecko lub zachowania problemowe i ryzykowne,
 • pomoc indywidualna (interwencja profilaktyczna) dla dzieci i młodzieży eksperymentujących z używkami,
 • konsultacje diagnostyczne i motywujące dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem,
 • terapia indywidualna dla młodzieży  uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem,
 • terapia grupowa  dla młodzieży  uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem,
 • pomoc indywidualna i grupowa (socjoterapia) dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień,
 • profilaktyka domowa – konsultacje indywidualne lub grupowe dla rodziców  i wychowawców w zakresie zapobiegania sytuacjom ryzykownym z używkami – prowadząca mgr E. Sołtys,
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych – poprawa umiejętności wychowawczych, zmiana postaw wychowawczych, na takie, które będą zapobiegać lub minimalizować ryzyko występowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży (15 godzin zajęć grupowych)– prowadząca mgr E. Sołtys,
 • Wczesna interwencja wobec młodzieży eksperymentującej z używkami – program „FreD goes net”                (8 godzin zajęć grupowych + 1 godzina zajęć indywidualnych)– prowadząca mgr E. Sołtys

Na pierwsze spotkanie należy przynieść Książeczkę Zdrowia Dziecka

Oferta dla klienta indywidualnego

 • terapia indywidualna dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
 • konsultacje diagnostyczne dla osób niezdecydowanych na podjęcie leczenia a zaniepokojonych swoim problemem,
 • konsultacje dla osób mających wśród swoich bliskich osoby z problemem uzależnienia,
 • konsultacje motywujące do podjęcia leczenia,
 • konsultacje dla osób mających tendencję do nadużywania alkoholu i innych środków odurzających,