> Pomoc psychologiczna

– konsultacje psychologiczne w zakresie szeroko rozumianych  trudności wychowawczych okresu dorastania – osoby prowadzące: mgr J. Dudek, mgr Ewelina Motylewska,

– konsultacje psychologiczne dla dorosłych  – doskonalenie umiejetności społecznych (np. komunikacji), pomoc w rozwiązywaniu trudności przystosowawczych związanych ze stresem dnia codziennego, przeżywanym kryzysie po rozwodzie, w żałobie i innych – prowadząca E. Wdowik

– wspomaganie rozwoju poznawczego oraz społeczno – emocjonalnego z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z młodzieżą – prowadząca mgr J. Dudek

– terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością (np. autyzm w tym zespół Aspergera) oraz pomoc dla rodzin tych dzieci – prowadząca  mgr  J. Dudek

– psychoedukacja – osoby prowadzące: mgr J. Dudek, mgr E. Motylewska,   mgr Ewelina Wdowik,

– terapia trudności w funkcjonowaniu szkolnym – niskie osiągnięcia szkolne, trudności w relacjach koleżeńskich – osoby prowadzące: mgr J. Dudek,

– poprawa relacji wewnątrzrodzinnych – osoby prowadzące: mgr J. Dudek, mgr Ewelina Motylewska,  mgr Ewelina Wdowik,

–  konsultacje i terapia w kryzysowych sytuacjach typu rozwód, żałoba, niepełnosprawność itp. dla młodzieży i osób dorosłych – prowadzące: mgr E. Motylewska,  mgr  E. Wdowik

– praca z rodziną po próbie samobójczej dziecka – prowadząca,

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (krótkoterminowa forma pracy z klientem, której celem nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której on się znalazł; oparta jest na wydobywaniu wszelkich zasobów oraz zdrowych pozytywnych cech klienta, które są niezbędne do rozwiązania problemu; jest skutecznym wsparciem w trudnych, nagłych i traumatycznych sytuacjach życiowych jak również sposobem na pozbycie się lęków i nawyków czy metodą wspomagającą przewartościowanie obciążających relacji interpersonalnych) – prowadząca mgr E. Motylewska

– Program „Kids Skills” – Dam Radę! (innowacyjny program pomagania dzieciom w wieku od    lat 3  w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych, którego podstawą jest postrzeganie problemów dzieci jako możliwości nauki nowych umiejętności. Przeznaczony dla dzieci, które borykają się z: lękami, tzw. „niewłaściwym zachowaniem”, zaburzeniami            koncentracji, złymi nawykami, napadami złości, problemami z jedzeniem, snem, korzystaniem z toalety  – zajęcia indywidualne prowadzone przez mgr E. Motylewską