– Pedagog

mgr Katarzyna Miszczyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Akademii Jana Długosza w Częstochowie Pedagog, oligofrenopedagog i logopeda z 15 letnim stażem.

mgr Magda Skipirzepa

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej  Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku : Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia.  W 2016 r. ukończyła 3 modułowy kurs  Terapii behawioralnej, techniki SAZ  w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, dokumentowanie iprogramowanie w SAZ prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. Nauczyciel  zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki. Ukończyła szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych w Katowicach. Posiada doświadczenie  w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych.