-Mediator rodzinny

mgr Jolanta Rowecka

MEDIATOR  SĄDOWY

Polskiego Centrum Mediacji

 Mediator z 20-letnim doświadczeniem mediacyjnym oraz ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w pracy z rodziną w konflikcie, przemocą w rodzinie, w środowisku. Prowadziła Ośrodek Interwencji Kryzysowej, pracowała i pracuje w instytucjach zajmujących się w szerokim zakresie pomocą Dziecku i Rodzinie.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – socjolog, studiów podyplomowych: Mediacje i Negocjacje Społeczne – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła i uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach z zakresu mediacji, prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, prowadzonych przez Polskie Centrum Mediacji i inne podmioty w Polsce.

Od 1999r członek Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Warszawie, Zespołu d/s Wprowadzenia Mediacji w Polsce a następnie od 2000r Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Została zaprzysiężona jako mediator w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Twórca i założyciel w 1999r Ośrodka Mediacji w Zawierciu.

Znajduje się na liście stałych mediatorów w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie. Jest uprawniona do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, rozwodowych, pracowniczych oraz pozasądowych. Jest ekspertem od alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i spraw. Prowadziła eksperymentalny  program mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą czynu karalnego a następnie mediacje karne. Ma na swym koncie setki przeprowadzonych mediacji na zlecenie Sądów oraz prywatnych.

Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez Sąd i ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem.