– Logopeda dziecięcy

LOGOPEDA W ZAWIERCIU

mgr  Aneta Cholewka

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza oraz Podyplomowego Studium Logopedii, Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej w Sosnowcu. Ponadto oligofrenopedagog i neurologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Katarzyna Miszczyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Akademii Jana Długosza w Częstochowie Pedagog, oligofrenopedagog i logopeda z 15 letnim stażem.

mgr Gabriela Szymusik

Neurologopeda (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), pedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog). Ukończyła liczne szkolenia poświęcone diagnozie i terapii zaburzeń komunikacji językowej u dzieci m.in. terapia neurobiologiczna, Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania®, metody badania zagrożenia dysleksją, stymulacja mechanizmów lewopółkulowych  oraz programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej. Zna język migany (kurs I-III stopnia). Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej m.in. niesłyszących, upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznych, dyslektycznych. Prowadzi również stymulację funkcji poznawczych dzieci o prawidłowej ścieżce rozwoju. W trakcie zajęć wykorzystuje tworzone przez siebie pomoce dydaktyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka.