> Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne do diagnozy i  terapii psychologicznej, kompleksowe leczenie chorób psychicznych, depresji, zaburzeń lękowych, snu i pamięci.