Dogoterapia

Dogoterapia  jest jedną z naturalnych form wspomagania  rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami pod okiem  dogoterapeuty. Mogą nią być objęte są dzieci  upośledzone ruchowo i umysłowo, porażenie mózgowe, autyzm , ADHD, niedowład kończyn, zespół wiotkiego dziecka oraz inne.

Dogoterapia  nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej ale poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija strefę emocjonalną. Jest skierowana nie tylko do osób  niepełnosprawnych ale także  samotnych. Wpływa również na  socjalizację, tłumi agresję  i wymusza inne pożądane  zachowanie. Powoduje wzrost poczucia własnej wartości człowieka (dzieci z problemami emocjonalnymi).