> Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Diagnoza i terapia  kierowana głownie do grupy osób z organicznym uszkodzeniem mózgu.

Uwaga: prowadzimy zajęcia również w domu pacjenta!!!

Prosimy o  przyniesienie na zajęcia:

  • posiadanej dokumentacji medycznej,
  • okularów do czytania (jeśli takowe są zlecone) ,
  • aparatu słuchowego (w przypadku osób z wadą słuchu).