Cennik

Uwaga: płatność gotówką, przed  rozpoczęciem konsultacji/zajęć/wizyty.

       CENNIK USŁUG  INDYWIDUALNYCH  OD DNIA 01.01.2020

 

Nazwa usługi

Rodzaj usługi Czas Cena

Uwagi

1.

Sesja z psychologiem

(pierwsze spotkanie)

indywidualnie 50 min 150 zł

2.

Sesja z psychologiem (kontynuacja) indywidualnie 50 min

130 zł

3. Diagnoza psychologiczna indywidualnie 50 min 130 zł

cena zależna od czasu spotkania

4.

Wydanie diagnozy psychologicznej dokument 80 zł

5.

EEG Biofeedback – diagnoza indywidualnie ok. 90 min

150 zł

6. EEG Biofeedback – terapia indywidualnie 45 min 90 zł

7.

EEG Biofeedback – terapia w pakiecie

10 spotkań

indywidualnie 10×45 min 10 x 80 zł

płatne z góry za 10 spotkań

8.

Pomoc pedagogiczna indywidualnie 45 min 90 zł
9

Pomoc pedagogiczna

grupowa 45 min 50 zł

4 osoby – płatne z góry za miesiąc

10 Terapia behawioralna indywidualnie 50 min 130 zł

11

„Terapia ręki” indywidualnie 45 min 90 zł
12 Sesja z psychoterapeutą

(pierwsze spotkanie)

indywidualnie 50 min 150 zł

13

Sesja z psychoterapeutą

(kontynuacja)

indywidualnie 50 min 130 zł
14 Sesja z psychologiem-seksuologiem indywidualnie 50 min 140 zł

psycholog nie wydaje recept

15

Sesja terapii uzależnień

(pierwsze spotkanie)

indywidualnie 50 min 150 zł
16

Sesja terapii uzależnień

(kontynuacja)

indywidualnie 50 min 130 zł

17 Diagnoza logopedyczna indywidualnie 55 min 100 zł

18

Terapia logopedyczna indywidualnie 30 min 70 zł
19 Terapia logopedyczna

indywidualnie

45 min

90 zł

20

Diagnoza neurologopedyczna

indywidualnie 60-90  min

150 zł

21

Terapia neurologopedyczna

indywidualnie 45 – 55 min 100 zł
22 Diagnoza neuropsychologiczna indywidualnie 55 min

150 zł

23

Terapia neuropsychologiczna

indywidualnie 55 min 130 zł
24 Diagnoza neuropsychologiczna lub neurologopedyczna w domu pacjenta indywidualnie 60-90 min

200 zł

25

Terapia neuropsychologiczna lub neurologopedyczna w domu pacjenta

indywidualnie 55 min 180 zł
26 Dogoterapia indywidualnie 45 min

100 zł

27

Dogoterapia w domu pacjenta

indywidualnie 45 min wg indywidu – alnej umowy

28

Konsultacja lekarza psychiatry

indywidualnie  pierwsza wizyta 150 zł
29 Konsultacja lekarza psychiatry indywidualnie kontynuacja 120 zł

30

Konsultacja lekarza psychiatry dziecięcego

indywidualnie pierwsza wizyta 200 zł
31 Konsultacja lekarza psychiatry dziecięcego indywidualnie kontynuacja 150 zł

32

Spotkanie konsultacyjne rodzica dziecka będącego w terapii indywidualnej lub grupowej indywidualnie do 30 min 100 zł

Spotkanie może być się odbyć po uzgodnieniu ze specjalistą  – min. po 5 sesjach dziecka

33

Sesja rodziców z psychologiem lub terapeutą rodzice lub opiekunowie bez dziecka – 2 osoby do 50 min 180 zł

34

Wydanie zaświadczenia dokument 50 zł

 CENNIK USŁUG  GRUPOWYCH  OD DNIA 01.01.2020

 

Nazwa usługi

Rodzaj usługi Czas Cena Uwagi

1.

Grupowa terapia uzależnień grupowa 50 min 50 zł

max 8 osób    – płatne z góry za cały miesiąc

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców grupowa 50 min 15 x 50 zł

max 8 osób  – płatne z góry za cały program

3.

Program Wzmacniania Rodzin grupowa

(z grupą pracuje jednocześnie

2 specjalistów)

100 – 120 min 7 x 90 zł Max 8 osób (min. 1 rodzic + dziecko)
4. Warsztaty plastyczne dla dzieci grupowa

terapia zajęciowa

90 min 50 zł

(materiały do zajęć w cenie)

Max 6 osób

– płatne z góry za cały miesiąc

       

 CENNIK MEDIACJI PRYWATNYCH CPPP EGO

Obowiązuje od 01.12.2019

 Konsultacja mediacyjna

1.

Konsultacja mediacyjna pierwsza godzina 180 zł
2. Konsultacja mediacyjna każda kolejna  rozpoczęta godzina

130 zł

 Spotkania mediacyjne

3.

Posiedzenie wstępne indywidualne – pierwsza godzina

180 zł

4.

Posiedzenie wstępne indywidualne – kolejna rozpoczęta godzina

130 zł

5.

Posiedzenie mediacyjne wspólne – pierwsza godzina – opłaty dotyczą każdej ze stron

180 zł

6. Posiedzenie mediacyjne wspólne – kolejna rozpoczęta godzina – opłaty dotyczą każdej ze stron

130 zł

 Dokumentacja mediacyjna 

7. Sporządzenie dokumentów oraz ugody  wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez Sąd – alimenty

180 zł

8.

Sporządzenie  dokumentów oraz ugody  wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez Sąd – miejsce pobytu dziecka

300 zł
9. Sporządzenie  dokumentów oraz ugody  wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez Sąd – kontakty z dzieckiem

420 zł

10.

Sporządzenie  dokumentów oraz ugody  wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez Sąd – pełny plan rodzicielski

530 zł

11.

Sporządzenie  dokumentów oraz ugody  wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez Sąd – rozwód i podział majątku

650 zł
12.

Inna dokumentacja –  zależna od sprawy

  300   zł

13.

Sporządzenie dokumentacji w sprawach cywilnych z określoną wartością sporu 1% wartości podmiotu sporu, nie więcej niż 5 tysięcy zł od strony

uzgodnienia indywidualne podczas spotkania

14. Zaświadczenie

50 zł

Koszty mediacji oszacowane zostaną podczas pierwszego spotkania z mediatorem.