Cennik

Uwaga: płatność gotówką, przed  rozpoczęciem konsultacji/zajęć/wizyty.

           CENNIK USŁUG  GRUPOWYCH  OD DNIA 01.01.2019

 

Nazwa usługi

Rodzaj usługi Czas Cena

Uwagi

1. Grupowa terapia uzależnień grupowa 50 min

40 zł

     max 8 osób     – płatne z góry za cały miesiąc

2.

Warsztaty umiejętności wychowawczych

dla rodziców

grupowa 50 min

15 x 40 zł

max 8 osób     – płatne z góry za cały miesiąc

3.

Program Wzmacniania Rodzin             grupowa        (z grupą pracuje          jednocześnie          2 specjalistów) 100 – 120 min

7 x 80 zł

Max 8 osób (min. 1 rodzic + dziecko)

4.

Warsztaty plastyczne dla dzieci grupowa

terapia zajęciowa

90 min

40 zł (materiały do zajęć w cenie)

max 6 osób     – płatne z góry za cały miesiąc
5.

Korepetycje

Grupa 45 min

35 zł

Max 4 osoby- płatne z góry za cały miesiąc

              CENNIK USŁUG INDYWIDUALNYCH OD DNIA  01.01.2019

  Nazwa usługi Rodzaj usługi Czas Cena Uwagi
1. Sesja z psychologiem

(pierwsze 3 spotkania)

indywidualnie 50 min 120 zł  promocja 110 zł Cena dotyczy jednego spotkania
2. Sesja z psychologiem (kontynuacja) indywidualnie 50 min 110 zł
3. Diagnoza psychologiczna indywidualnie 50 min 110 zł cena zależna od czasu spotkania
4. EEG Biofeedback – diagnoza indywidualnie 90-120 min 120 zł
5. EEG Biofeedback – terapia indywidualnie 45 min 70 zł

 

Cena obejmuje jedno spotkanie
6. EEG Biofeedback – terapia w pakiecie       10 spotkań indywidualnie 10×45 min 10 x 60 zł płatne z góry za dany miesiąc
7. Wydanie diagnozy psychologicznej dokument 60 zł
8. Pomoc pedagogiczna indywidualnie 45 min 70 zł
9 Pomoc pedagogiczna grupowa 45 min 30 zł 4 osoby – płatne z góry za miesiąc
10 Terapia behawioralna indywidualnie 50 min 110 zł
11 „Terapia ręki” indywidualnie 45 min 70 zł
12 Sesja z psychoterapeutą (pierwsze 3 spotkania) indywidualnie 50 min 120 zł Cena dotyczy jednego spotkania
13 Sesja z psychoterapeutą (kontynuacja) indywidualnie 50 min 110 zł
14 Sesja z psychologiem-seksuologiem indywidualnie 50 min 120 zł Sesja z psychologiem – nie wydaje recept
15

Sesja terapii uzależnień

(pierwsze 3 spotkania)

indywidualnie 50 min 120 zł Cena dotyczy jednego spotkania
16 Sesja terapii uzależnień (kontynuacja) indywidualnie 50 min 110 zł
17 Diagnoza logopedyczna indywidualnie 55 min 80 zł
18 Terapia logopedyczna indywidualnie 30 min 50 zł
19 Terapia logopedyczna indywidualnie 45 min 70 zł
20 Diagnoza neurologopedyczna indywidualnie 60-90  min 120 zł
21 Terapia neurologopedyczna indywidualnie 45 – 55 min  80 zł
22 Diagnoza neuropsychologiczna indywidualnie 55 min 120 zł
23 Terapia neuropsychologiczna indywidualnie 55 min 100 zł
24 Diagnoza neuropsychologiczna lub neurologopedyczna w domu pacjenta indywidualnie 60-90 min

 

160 zł
25 Terapia neuropsychologiczna lub neurologopedyczna w domu pacjenta indywidualnie 55 min 120 zł
26 Dogoterapia indywidualnie 45 min 70 zł
27 Dogoterapia w domu pacjenta indywidualnie 45 min

wg indywidu – alnej umowy

28 Konsultacja lekarza psychiatry indywidualnie  pierwsza wizyta 130 zł
29 Konsultacja lekarza psychiatry indywidualnie kontynuacja 100 zł
30 Spotkanie konsultacyjne rodzica dziecka będącego w terapii indywidualnej lub grupowej indywidualnie do 50 min 80 zł Spotkanie może być się odbyć po uzgodnieniu ze specjalistą  – min. po 5 sesjach dziecka
31 Sesja rodziców z psychologiem lub terapeutą rodzice lub opiekunowie bez dziecka – 2 osoby do 50 min 150 zł
32 Wydanie zaświadczenia dokument 30 zł